Rip Tháng 05-2020

By TT.MTGXL

THÁNG NĂM

  XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ
Maria Nguyễn Thị Phan 22/5/1974
Anna Ng. T. Tháp (Tịnh) 31/5/1975
Anna Nguyễn Thị Mát 02/5/1977
Têrêxa Trần Thị Bích Vân 23/5/1998
Maria Ng. Thị Sen (Sâm) 09/5/2002
Giuse M. Trịnh Văn Căn 18/5/1990 Hồng Y

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *