Rip Tháng 01

By TT.MTGXL

THÁNG GIÊNG

  XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Philômêna   (Đào) Vũ Thị Mến 20/01/1958 Nhà Phước
Anna  Nguyễn Thị Ngợi 27/01/1970 Nhà phước
Anna Kiên 06/01/1971 Nhà phước
Anna Viên 06/01/1971 Hộ tu
Anna Ng. Thị Ơn (Ngắm) 25/01/2006
Agnes Vũ T. Ngượi (Thảo) 13/01/2010
Maria Ng. Thị Sê (Tâm) 03/01/2011
Têrêxa Bùi T. Vân (Trinh) 16/01/2013
Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật 17/01/2007 GMGPXL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *