Tự biết mình thì mới có thể giúp được người khác

By TT.MTGXL

Cho tới hôm nay vẫn còn rất nhiều người chung quanh chúng ta chưa nhận biết Đấng Cứu Độ nên Thiên Chúa rất cần những nhịp cầu khác để đến với họ và đưa họ về với Người.

Có một chức viên trong giáo xứ nọ sa vào tội lỗi. Vị linh mục chánh xứ triệu tập Ban Chấp Hành, rồi với tình yêu và thương xót ông trình bày câu chuyện buồn. Kế đó ông đặt cho Ban Chấp Hành câu hỏi này:
– Ví dụ như quý vị bị cám dỗ như người anh em chúng ta, quý vị sẽ làm gì? .
Người thứ nhất, tin tưởng ở khả năng mình có thể đứng vững trong cơn cám dỗ, nói:
– Chắc chắn con chẳng bao giờ nhượng bộ tội đó.
Mấy người khác cũng nói như vậy. Sau hết, vị linh mục đặt câu hỏi cho vị cuối cùng của Ban Chấp Hành, người được mọi người kính nể vì có đời thuộc linh sâu nhiệm. Vị này đáp:
– Thưa cha, trong lòng con cảm biết nếu con bị cám dỗ và thử thách như anh em đó, có lẽ con còn sa đọa hơn nữa.
Cả phòng yên lặng. Kế đó, vị linh mục nói:
– Ông là người duy nhất có thể đi với cha để nói chuyện với anh em lầm lạc đó để gắng dìu dắt người trở lại sự tương giao.

Chúng ta không nên giữ thái độ trịch thượng đối với các anh em tín hữu sa ngã. Chúng ta phải tìm cách nâng người lên với lòng khiêm nhu đến từ sự biết mình. Chỉ những ai nhận thức được tiềm năng và xu hướng về tội lỗi trong đời sống của mình mới có đủ khiêm nhu cần thiết để phục hồi tín hữu lầm lạc.

 Sưu Tầm

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *