Rip Tháng 7 – 2021

By TT. MTGXL

THÁNG BẢY

XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ
Têrêxa Hạnh 02/7/1965 Nhà phước
Anna Phạm Thị Khiêm 12/7/1967
Maria Phạm T.Nha (Thiện) 04/7/1973
Maria Nguyễn Thị Tĩnh 27/7/1975
Maria Nguyễn Thị Tê 27/7/1977
Maria Ng.T. Kiên (Thân) 01/7/1983
Anna Nguyễn Thị Nhuần 13/7/1995 Hộ tu
Anna Ng.Thị Tứ (Thước) 28/7/1996 Hộ tu
Maria Ph.T. Nguyện (Nguyệt) 22/7/2004
Anna Nguyễn Thị Huệ 23/7/2007
Phaolô Nguyễn Văn Bình 01/7/1995 TGM SG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *