Rip Tháng 10 – 2020

By TT. MTGXL

THÁNG MƯỜI

    XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ
Maria Quách Thị Mầu 05/10/1955
Maria Nguyễn Thị Tin 26/10/1987
Rosa Ngô Thị Quy 27/10/1987
Têrêxa Đào Thị Phúc 16/10/1991 BT T. khởi
Anna Ng. Thị Mát (Ơn) 26/10/2000 Bậc hứa
Maria Ng. T. Minh Thiện 06/10/2012
Maria Bùi Thị Hồng 01/10/2015

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *