RIP Tháng 06

By TT. MTGXL

                    XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

 

TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ
Maria Đào Thị Tháp 01/6/1968
Catarina Nguyễn Thị Cậy 20/6/1968
Maria Nguyễn Thị Nha 05/6/1972
Maria Nguyễn Thị Na 01/6/1982
Maria Ng.T.Khiêm (Chiên) 30/6/1983
Anna Phạm Thị Ry 20/6/1992 Mẹ BT
Anna Ng.Thị Kính (Nho) 17/6/1996 Bậc hứa
Cêcilia Đỗ Thị Nhị 07/6/2013
Giuse Lê Văn Ấn 17/6/1974 GMGPXL
Đaminh Nguyễn Đức Duy 04/6/1982 Linh mục

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *