Rip Tháng 06-2020

By TT.MTGXL

THÁNG SÁU

 XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

 

TÊN THÁNHHỌ & TÊNQUA ĐỜIGHI CHÚ
MariaĐào Thị Tháp01/6/1968
CatarinaNguyễn Thị Cậy20/6/1968
MariaNguyễn Thị Nha05/6/1972
MariaNguyễn Thị Na01/6/1982
MariaNg.T.Khiêm (Chiên)30/6/1983
AnnaPhạm Thị Ry20/6/1992Mẹ BT
AnnaNg.Thị Kính (Nho)17/6/1996Bậc hứa
CêciliaĐỗ Thị Nhị07/6/2013
GiuseLê Văn Ấn17/6/1974GMGPXL
ĐaminhNguyễn Đức Duy04/6/1982 

Linh mục

 

MariaNguyễn Thị Nhân(Sáng)07/06/2019 
MariaĐỗ Thị Khích(Hải)23/06/2019 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *