Rip Tháng 04-2020

By TT.MTGXL

THÁNG TƯ

XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ
Maria Nguyễn Thị Kính 19/4/1967
Maria Đào Thị Ga (Sa) 03/4/1972
Anna Khấn 02/4/1976 Hộ tu
Maria Thi 19/4/1976 Hộ tu
Maria Hợp 08/4/1986 Hộ tu
Maria Trần T. Nha (Thục) 19/4/1989
Catarina Đinh Thị Thiêm 17/4/1993
Maria Nguyễn Thị Khấn 30/4/2001
Maria Ng. Thị Thanh Hà 24/4/2002
Catarina Trần Thị Khoan 15/4/2007
Al. Tađêô Lê Hữu Từ 24/4/1967 GMGPPD
Elizabeth Trần Thị Nhẫn 24/4/1984 MTGGV
Giuse Trần Văn Bình 20/4/2009 LHMTGXL

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *