Rip Tháng 03-2020

By TT.MTGXL

THÁNG BA

 XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Anna Phạm Thị Khiêm 21/3/1966 Nhà phước
Rosa Ngô Thị Hòe 06/3/1968 Bậc hứa
Maria Kính 20/3/1968 Nhà phước
Anna Khiêm 07/3/1974 Nhà phước
Anna Đào T. Khiêm (Kiên) 27/3/1974
Anna Ngô Thị Ninh 24/3/1977
Maria Lưu Thị Suy 20/3/1983
Maria Khổng Thị Nguyện 30/3/1990 Hộ tu
Rosa Ngô Thị An 21/3/1995
Maria Nguyễn Thị Tính 30/3/2009
Maria Trần T.Trung (Thiểm) 09/3/2015
Đaminh Hân 12/3/1964 Linh mục
Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương 10/3/1999 GMGPHP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *