RIP Tháng 01-2023

By TT.MTGXL

                                                  THÁNG GIÊNG

                             XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN

QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Philomenna

Vũ Thị Mến

20/01/1958

Nhà phước

Anna

Nguyễn Thị Ngợi

27/01/1970

Nhà phước

Anna

Kiên

06/01/1971

Nhà phước

Anna

Viên

06/01/1971

Hộ tu

Anna

Ng. Thị Ơn (Ngắm)

25/01/2006

 

Agnes

Vũ T. Ngượi (Thảo)

13/01/2010

 

Maria

Ng. Thị Sê (Tâm)

03/01/2011

 

Têrêxa

Bùi T. Vân (Trinh)

16/01/2013

 

Phaolô M.

Nguyễn Minh Nhật

17/01/2007

GMGPXL

Rosa

Nguyễn Thị Thay

22/01/2022

 

         

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *