PHÚC CHO ANH EM – Ngày thứ ba Tuần Cửu Nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá 07-9-2022

By TT. MTGXL

CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Thứ Tư, 07.9.2022 (ngày thứ ba)

TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 6,20-26 PHÚC CHO ANH EM

 

Ngay sau khi thiết lập nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu giảng một bài mang dáng dấp “tuyên ngôn sứ mệnh”. Đối chiếu với Mt 5,1-12, bài giảng được tác giả Luca kể lại có vẻ khó nghe hơn. Trước tiên vì bài giảng này gồm bốn mối phúc và bốn mối họa, trong khi tác giả Matthêu kể tất cả tám mối đều là phúc.

Thế giới theo Luca luôn luôn được chia làm đôi như thế. Đó là điều được tiên báo như một “lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn” Mẹ Maria (Lc 2,35). Trên đồi Golgotha, hai phạm nhân bị đóng đinh cùng với Chúa Giêsu được đặt vào vị thế hoàn toàn đối lập nhau, khác hẳn với cách kể của ba Tin Mừng còn lại.

Trong bài giảng của Chúa Giêsu hôm nay có một sự đối lập rõ ràng giữa “anh em” và “các ngươi”, theo đó là sự đối lập giữa bốn mối phúc dành cho các môn đệ và bốn mối họa nhắm đến những người khác. Dù người nghe thuộc thành phần nào đi nữa cũng khó tránh khỏi chạnh lòng.

Bài Tin Mừng không cho phép đảo ngược các giá trị đời này và đời sau, như thể Thiên Chúa và thế gian đối nghịch nhau.

Tuy nhiên có một thực tế trong lịch sử Israel là dân Chúa đối xử rất tệ với các ngôn sứ. Các vị này bị ngược đãi vì nói những lời giáo hoá không vừa lòng dân, làm tổn hại quyền lợi, công danh của họ. Chỉ khi chết các ngôn sứ mới được tôn vinh. Vì vậy có một nghịch lý là nhiều người ao ước làm ngôn sứ nhưng sợ bị ngược đãi; họ trở thành những ngôn sứ giả nói lời dua nịnh đẹp lòng dân để được cung phụng ngay ở đời này.

Chúa Giêsu chuẩn bị cho các môn đệ và cho chính Ngài số phận của một ngôn sứ. Thật ra khi chết trên Thập giá, số phận của Chúa Giêsu còn tệ hơn một ngôn sứ.

Nhìn lên Thập giá Chúa Giêsu, mời bạn suy gẫm :

  1. Thi hành chức năng ngôn sứ là một vinh dự vì Chúa dùng miệng lưỡi tôi để nói lời giáo hoá. Chấp nhận sứ vụ nghĩa là sẵn sàng với số phận bị ngược đãi.
  2. Người đời không thích những lời trái ý. Đó là một thực tế rất đáng sợ, nó có thể làm lung lạc ý chí thiện lành của tôi. Xin cho tôi luôn nhớ bài giảng của Chúa Giêsu hôm nay.
  3. Cái giá tối đa mà tôi phải trả cho ơn gọi ngôn sứ của mình chắc không đắt bằng Chúa Giêsu trên Thập giá đâu. Can đảm lên! “Phúc cho anh em!”

Anna Trần Nguyệt

MTGXL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *