“Phẩm Giá Được Cứu Độ”- Thanh Tuyển Viện Tĩnh Tâm Tháng 03-2019

 Các em Thanh tuyển và Dự Tu

Linh mục Tĩnh Huấn: Giuse Trần Thành Trung, O.Cam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *