ƠN GỌI THẦM LẶNG – Suy niệm Thập giá Thứ Sáu 28-10-2022

By TT. MTGXL

Thứ Sáu, 28.10.2022

TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Thánh Simon và thánh Giuđa Tông đồ

Lc 6,12-19 ƠN GỌI THẦM LẶNG

 

Thánh Simon và thánh Giuđa là hai vị tông đồ thầm lặng nhất trong nhóm Mười Hai. Ngoài việc các ngài có tên trong danh sách, không có một sự kiện nào được ghi nhận. Tên của hai vị được xếp gần cuối danh sách, chỉ trên Giuđa là tông đồ phản bội mà thôi.

Thầm lặng không có nghĩa là không hoạt động. Các ngài luôn ở với Chúa Giêsu, cùng ăn cùng uống với Ngài, bị ngược đãi và bách hại. Một ơn gọi thầm lặng có thể do không giữ một vai trò đặc biệt, mà cũng có thể do không gây ra điều gì phải lưu ý. Điều quan trọng là các ngài ở trong một nhóm được thiết lập với thẩm quyền tông đồ, trên đó Hội Thánh được thiết lập và đức tin chân chính được lưu truyền. Sự hiện diện của các ngài là cần thiết để sự kiện mang tính tông đồ đoàn, ví dụ như khi Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể, hoặc khi thánh Phêrô công bố Tin mừng Phục sinh trong bài giảng đầu tiên (Cv 2).

Số phận của hai vị tông đồ Simon và Giuđa được tiên báo sẽ chịu khổ nhục cùng Chúa Giêsu, và rồi sẽ được đồng hiển trị với Ngài.

Chiêm ngắm Chúa Giêsu trên Thập giá, mời bạn suy gẫm:

  1. Có biết bao nhiêu người theo Chúa Giêsu một cách thầm lặng. Họ làm việc như mọi người, hy sinh như mọi người, sự hiện diện của họ cũng quan trọng như mọi người. Nhưng họ được kêu gọi để sống một cuộc sống không cần ai biết đến ngoài Chúa Giêsu mà thôi.
  2. Kinh thánh kể lại nhiều ơn gọi thầm lặng như vậy, và thường các vị này giữ những vai trò quan trọng trong chương trình cứu độ. Đó là những ơn gọi hậu trường, thiếu họ chắc chắn không có một sự kiện nào được thực hiện thành công.
  3. Bản chất của ơn gọi nữ tu Mến Thánh Giá là đời sống thầm lặng. Các chị là hậu phương cho hàng giáo sĩ bằng cầu nguyện, hy sinh và phục vụ. Ưa thích sự nổi nang, tìm kiếm một chức vụ chắc chắn không phải là tinh thần của người môn đệ Chúa Giêsu. Trong đời sống chung cần có những vai trò hoạt động ở bề nổi, nhưng điều đó thuộc về tổ chức chứ không thuộc về ơn gọi. Nếu ta phải thi hành trong một thời gian thì đừng coi đó là điều gì vinh dự, vì nó sẽ làm ta đánh mất phẩm chất của người nữ tu Mến Thánh Giá.

 

Anna Trần Nguyệt

MTGXL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *