Nghi Thức Gia Nhập Hiệp Hội MTG Xuân Lộc Tại Thế Tại Giáo Xứ Giang Điền- Đăklua- Thủy Giang

By TT. MTGXL

NHÓM GIANG ĐIỀN

 

 

Nhóm Giang Điền có 35 hội viên gia nhập ngày 12/7/2019, tại nhà nguyện Cộng Đoàn Giang Điền. Nghi thức được cử hành trước thánh lễ, do cha xứ Batolomeo M. Nguyễn Viết Hoàng chủ sự và chị đặc trách Hiệp Hội. Trong thánh lễ cũng có sự hiện diện của chị trưởng đặc trách Hiệp Hội M. Clara Trần Thị Sâm và quý dì trong cộng đoàn Giang Điền, để tỏ lòng ưu ái đối với các hội viên cha xứ cho rước lễ hai hình Mình và Máu. Sau thánh lễ anh trưởng của nhóm đại diện cám ơn cha chủ tế và quý dì. Dì Phụ trách và Cộng đoàn đã chia sẻ niềm vui cùng quý hội viên bữa ăn sáng, thật vui tươi ấm áp tình hiệp thông trong gia đình Mến Thánh Gía.

NHÓM ĐĂKLUA

 Nhóm Đăklua gia nhập ngày 17/8/2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Đăklua. Lúc 18g trước thánh lễ, cha xứ Anton Trần Quốc Tuấn chủ sự nghi thức, cùng sự hiện diện của chị đặc trách HH và chị trợ úy Anna Xuân Dung. Cha xứ đã có những lời chia sẻ động viên khích lệ 9 hội viên rất chân tình. Cha đã đưa bài Tin Mừng áp dụng cho các hội viên hôm nay gia nhập để sống sát Linh đạo MTG, cùng tinh thần của Đấng Sáng Lập là Đức Cha Lambert De La Motte. Cha nói: “Các hội viên phải là những ngọn lửa tình yêu làm bùng cháy lên trong chính bản thân, gia đình và giáo xứ”. Sau thánh lễ cha mời gọi cộng đoàn chúc mùng 9 hội viên MTGXL Tại Thế bằng tràng pháo tay thật rộn rã, nồng nàn tình Chúa, ấm áp tình người.

NHÓM THỦY GIANG

Nhóm Thủy Giang có 16 hội viên, sinh hoạt mỗi tháng một lần tại Cộng đoàn Thủy Giang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *