NGÀI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP-Suy niệm Thập giá Thứ sáu 03-02-023

By TT. MTGXL

Thứ Sáu, 03.02.2023

TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

Mc 6,14-29 NGÀI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

Gioan Tẩy Giả phải chết vì đã dám nói “Ngài không được phép” với một kẻ cậy quyền thế bất chấp đúng sai. Bản thân Gioan không có địa vị gì trong xã hội nhưng lời nói của ông có sức ảnh hưởng khiến một kẻ gian ác như Hêrôđê dù phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Đó là lời nói của một người công chính. Hình ảnh Chúa Giêsu ở thời kỳ nổi danh gợi nhớ đến Gioan đủ biết ký ức về ông tốt đẹp dường nào. Tác giả Tin Mừng nhấn mạnh rằng Hêrôđê “sợ” Gioan nhưng vẫn che chở ông. Đó là nỗi sợ của sự kính nể; nỗi sợ giằng co giữa lương tri và dục vọng. Nếu Gioan muốn yên thân, ông chỉ cần im lặng đừng động chạm đến hành vi vô luân của nhà vua. Nhưng nếu Gioan không lên tiếng, có lẽ không còn ai có đủ uy tín và can đảm để ngăn cản thói bạo hành của Hêrôđê.

Gioan ở trong ngục vẫn còn đủ sức làm cho bao kẻ ăn không ngon ngủ không yên. Ngược lại, Hêrôđê tưởng chừng như quyền cao chức trọng lại để cho hai người đàn bà uy hiếp. Lời nói của Gioan chuẩn mực bao nhiêu thì lời nói của Hêrôđê sa sẩy bấy nhiêu. Ông đã buông một lời thề thiếu suy xét thì việc giữ lời thề ấy chỉ còn là công đoạn cuối làm sập chiếc bẫy tự ông giăng ra mà thôi.

Hai mẹ con bà Hêrôđia trong câu chuyện là hiện thân trắng trợn của thế lực sự dữ. Từ một tình thế bất chính, họ được bao che trong một thời gian đủ để dàn bày thủ đoạn. Cuối cùng, dưới dáng dấp của một lời thỉnh cầu, ý muốn điên rồ của họ có tác dụng như một mệnh lệnh khiến tên bạo chúa cũng phải làm theo.

Cái chết của Gioan tác động đến Chúa Giêsu nhưng Ngài vẫn không từ bỏ con đường thập giá. Các môn đệ cũng được tiên báo chịu cùng số phận. Nếu bạn được mời gọi tham dự vào công trình cứu độ của Đấng Chịu Đóng Đinh thì hãy suy gẫm mấy điều sau đây:

1. Cần có những người đủ uy tín và dám hy sinh để ngăn chặn tình trạng bạo hành của sự dữ. Ngục tù và sự chết không thể làm cho vị ngôn sứ im lặng.

2. Lời mang sứ điệp Tin Mừng và có sức lay động lương tri phát xuất từ một con người liêm chính chứ không cậy dựa quyền lực phù phiếm.

3. Đừng sợ phải trả giá cho sự công chính nếu bạn còn muốn tiếp bước Chúa Giêsu.

Anna Trần Nguyệt

MTGXL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *