Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá – Tước Hiệu Dòng Mến Thánh Giá 14-09-2019

TT.MTGXL

Chúc Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá đến toàn thể đại gia đình Mến Thánh Giá, cách riêng Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc chúng ta. Nguyện Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu đóng đinh, ban cho chúng ta thật nhiều ơn phước lành của Chúa. Xin Thánh Giá Chúa luôn là động lực là niềm hy vọng cho mỗi người trong hành trình là người hiền thê của Đấng Chí Thánh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *