GỌI THẦY LÀ THẦY, LÀ CHÚA – Ngày thứ sáu Tuần Cửu nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá 10-9-2022

By TT. MTGXL

CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Thứ Bảy, 10.9.2022 (ngày thứ sáu)

TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 6,43-49

GỌI THẦY LÀ THẦY, LÀ CHÚA

Tìm được một vị thầy dẫn dắt cuộc sống theo hướng tốt là phúc lớn trên đời. Chúng ta sinh ra không có quyền chọn cha mẹ, nhưng có quyền tìm thầy chọn bạn. Những người này thường ảnh hưởng quan trọng đến tương lai thành nhân của chúng ta.

Chúa Giêsu đối với người nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ là THẦY, là CHÚA, mà còn là ĐỐI TƯỢNG DUY NHẤT. Điều này một phần do chúng ta chọn, theo nghĩa là chúng ta đã chọn ơn gọi tu trì theo linh đạo Mến Thánh Giá. Nhưng xét về ý nghĩa ơn gọi thì “không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em”. Tìm được một vị thầy tốt chưa chắc vị thầy đó đã muốn nhận tôi làm môn sinh. Đây Chúa Giêsu đã sẵn lòng chọn tôi, và nếu cho đến hôm nay tôi vẫn còn trong Hội Dòng có nghĩa là tôi không từ chối. Tôi đã đi vào một tương quan, và vì vậy câu hỏi này đang được đặt ra cho tôi : “Tại sao anh em gọi Thầy :’Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ mà anh em không làm điều Thầy dạy?” (câu 46). Các môn đệ không được chuẩn bị cho một câu hỏi như thế. Có cái gì đó hơi đột ngột ở chỗ này. Và rõ ràng Chúa Giêsu cũng không đợi trả lời. Ngài chỉ đưa ra một hình ảnh liên tưởng giúp các môn đệ ý thức xây dựng mối tương quan đủ vững vàng giữa thầy trò để vượt qua bão tố của Thập giá sẽ ập đến sau này.

Chiêm ngắm Đấng Chịu Đóng Đinh, mời bạn suy gẫm :

  1. Bước chân vào đời là phải tìm cho được một con đường, một lối đi. Dù muốn dù không, đến một lúc nào đó tôi phải yên ổn với chọn lựa của mình để tiến tới.
  2. Chọn đi với Thầy Giêsu là chọn con đường Thập giá. Có thể tôi đã được đặt nền móng tốt mà cũng có thể chưa. Tôi phải xem lại từ chỗ nào?
  3. Có thầy bên cạnh là có cơ hội học hành, còn tận dụng được cơ hội hay không lại là chuyện khác. Tôi có khi nào nghĩ đến không ?

 

Anna Trần Nguyệt

MTGXL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *