Đôi Dòng Thơ Tạ ơn kỉ niệm 350 Thành lập Dòng Mến Thánh Giá 10-08-2019

By TT. MTGXL

350 năm, biết bao là ân phúc

Không thể kể bằng bút mực trần gian

Con chỉ biết thốt lên lời cảm tạ

Bằng cả cuộc đời trong yêu mến niệm suy

Ôi lạy Chúa! Thật quá ư vĩ đại

Tình yêu Người- con bé bỏng nói sao

Con chỉ biết mãi nhẩm đi nhắc lại

Câu hát mừng Người, con chẳng ngớt trên môi

Con tưởng niệm từ đồi cao Thập giá

Từ cạnh sườn- sự sống mới khai sinh

Con mến thương và ôm ấp cho mình

Chúa  Giêsu Chịu Đóng Đinh duy nhất

Đối với con đây mới là phúc thật

Con vào đời và tha thiết hiến dâng

Mời gọi thế gian, bước gian khó không ngừng

Đem tình Chúa mà trao dâng trần thế

Bởi tình Ngài cho con khôn siết kể

Con gói gọn trong hai tiếng  tạ ơn

Rita nhỏ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *