Chúc Mừng Bổn Mạng Lễ Truyền Tin

By TT.MTGXL

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

 

 

  • Cộng đoàn Trà Cổ.
  • Chị Nguyễn Thị Nguồn và chị Trần Thị Bạch Yến.
  • Kỉ niệm ngày Đức cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật làm phép Nguyện đường và Thánh hiến Bàn Thờ Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *