Chúc mừng bổn mạng Lễ thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu 01-10-2019

By TT. MTGXL

                             

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG 

  • Khối Thanh Tuyển
  • Cộng đoàn Kơbey
  • Chị TCV Kim Hoa, chị GSTV Thanh Phương, Quý Bề trên, chị cố Phạm Thị Khen, chị Lại Thị Ngọt, chị Nguyễn Thị Lực, chị Nguyễn Thị Nguyệt Ngà, chị Pt Nguyễn Thị Liên, chị Vũ Thị Sâm, chị Nguyễn Thị Loan, chị Nguyễn Thị Kim Ánh, chị Vũ Thị Hiên, chị Phạm Thị Mai Hường, chị Vũ Thị Thảo, chị Lã Thị Vân, chị Pt Nguyễn Thị Thanh Tâm, chị Nguyễn Thị Kim Oanh, chị Trần Thị Quyên, chị Lê Thị Ngọc Mai, chị Phạm Thị Thanh Nhàn, chị Phạm Thị Thanh Huệ, chị Trần Thị Bích Trâm, chị Lê Thị Tuyết Nhung, chị Trà Thị Huệ, chị Nguyễn Thị Thủy, chị Nguyễn Thị Thanh Vân, chị Lã Thị Ánh Tuyết, chị Y Trâu, chị Phạm Thị Hồng Nhung, chị Nguyễn Thị Phong, chị Đỗ Thị Phương Dung, chị Nguyễn Thị Thu Trang, chị Phạm Thị Thanh Hương, chị Vũ Thị Thanh, chị Hà Thị Kim Anh, chị Trần Thị Tình, chị Đặng Thị Phương, chị Nguyễn Thị Anh Thư.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *