Chúc Mừng Bổn Mạng Lễ Thánh Giuse Thợ 01/5/2019

By TT. MTGXL

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

                                                                          Khối Thánh Giuse Thợ

                                                                          Cộng Đoàn Kim Bích

                                                                          Cộng Đoàn Lãm Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *