Chúc Mừng Bổn Mạng Lễ Thánh Catarina Siêna Ngày 29/4/2019

By TT. MTGXL

 

Chúc Mừng Bổn Mạng

       Chị Catarina Kim Tuyết- CĐ Thủy Giang

Chị Catarina Ngọc Bích- CĐ Martinô

  Chị Catarina Xuân Dung- CĐ Kơbey 

 Chị Catarina Diễm Thúy- CĐ Nhà Mẹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *