Bản Hướng dẫn Tam nhật và Giờ kinh Gia đình – cầu nguyện trước dịch cúm Corona

By TT.MTGXL

Kính thưa Quý Cha Quản hạt, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận,

Văn phòng Toà Giám mục chúng con xin kính chuyển và kính báo :

  1. Kính chuyểnBản văn của Ban Phụng tự Hướng dẫn cử hành Tam nhật và Hướng dẫn Giờ kinh Gia đình để khẩn nài Chúa thương xót cứu chúng ta và thế giới khỏi dịch bệnh do virus corona đang gây ra. Xin Quý Cha giúp photo bản Hướng dẫn Giờ kinh Gia đình để phát cho các gia đình;
  2. Đức Cha chánh Giuse cùng Giáo phận cử hành Tam Nhật : sáng Chúa nhật, bắt đầu Tuần Tam nhật, Đức Cha sẽ dâng Thánh lễ cùng với Quý Cha Ban Giám đốc và các Đại Chủng sinh tại Đại Chủng viện Xuân Lộc; chiều thứ Hai, ngài sẽ dâng Thánh lễ với các nữ Đan sĩ Xitô tại Đan viện Xitô Ngọc Đồng; và chiều thứ Ba, kết thúc tuần Tam nhật, Đức Cha sẽ dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức – Cầu nguyện cho các bệnh nhân tại Nhà thờ Chính Tòa. Xin cùng hiệp thông với Đức Cha Giáo phận.
  3. Đức Cha xin Quý Cha, Quý Tu sĩ, các Ban, các Giới, các Hội đoàn… ngoài các chỉ dẫn và chương trình chungcó thêm những sáng kiến cho các thành viên của mình để thúc đẩy việc hy sinh hãm mình – sám hối đền tội và cầu nguyện trong suốt thời gian dịch bệnh kéo dài, theo tinh thần Thư Chung của Hội đồng Giám mục và của Giáo phận;
  4. Xin các Giáo xứ, Hội Dònghoãn lại hoặc giảm bớt về mức độ tổ chức những buổi lễ quy tụ đông người từ các nơi về.
  5. Việc Rước Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót: xin các Giáo xứ và Hội Dòng vẫn tiếp tục nhưng tổ chức rước Ảnh cách đơn giản như Đức Cha đã căn dặn trong Thư Chung công bố Chương trình Mục vụ trong Ngày Giáo phận.

Vp. TGM

Lm. Fx. Đỗ Đức Lực

 Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

Giờ kinh gia đình (virus corona)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *