Rip Tháng 12 – 2020

By TT. MTGXL

THÁNG MƯỜI HAI

 XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ
Anna Vũ Thị Cậy 24/12/1954
Anna 28/12/1968
Anna Nguyên 01/12/1972
Maria Ngô Thị Nhân 04/12/1972
Anna Ng.T.Huệ (Nguyên) 08/12/1976 Bậc hứa
Madalêna Nguyễn Thị Lánh 13/12/1988
Anna Nguyễn Thị Siêng 06/12/1993
Maria Ng. T. Khay (Hay) 04/12/2006
Catarina Đào Thị Năng 16/12/2007
Maria Lê Thị Mát 27/12/2007
Gioakim Nguyễn Hữu Hóa 01/12/2000 LHMTGXL
Lucia Phạm Thị Huyền 24/12/2019  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *