Rip Tháng 02-2020

By TT.MTGXL

THÁNG HAI  

                                               XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN                                                           

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Maria Đào Thị Dâng 07/02/1968
Maria Lê Thị Ngắm (Ro) 10/02/1977
Maria Nguyễn Thị Tam 15/02/1978
Maria Phạm T. Quy (Mai) 17/02/1980
Anna Trần Thị Nhiệm(Nguyện) 04/02/1986  
Phêrô Vũ Trọng Thư 12/02/1982 Linh mục
Đaminh Nguyễn Văn Lãng 22/02/1988 GMGPXL
Micae Nguyễn Bá Chấn 15/02/2002 Linh mục

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *