MỘT CHÚT SUY TƯ – Mùa Dịch COVID

By TT. MTGXL

MỘT CHÚT SUY TƯ 

Chúa ơi! đất nước con đang lâm trọng bênh

Khắp mọi miền như đứng ngồi không yên

Dịch bệnh thế kỷ đầu tiên con chứng kiến

Cầm lòng sao được trước nỗi đau thương này!

Chúa ơi! ca nhiễm mỗi ngày cứ gia tăng

Nơi chốn đô thành phồn vinh của Đất nước

Là tâm điểm dịch bệnh cứ lan tràn

Con không thể hiểu và tưởng tượng nổi.

Có  một thứ gì đó mà con không nhìn thấy

Quá nhỏ bé nhưng lại thật  vĩ đại

Nó xuất hiện và vượt sức con người

Nó điều khiển và xáo trộn mọi thứ

Mọi trật tự và kế hoạch của nhân loại

Còn giá trị và ý nghĩa nữa đâu!

Bởi giờ đây, lúc này mạng sống là trên hết

Tiền tài, danh vọng, hay chức cao quyền quý

Không là gì trước nỗi đau của nhân loại

Ngồi gẫm suy thân phận cuộc đời ta.

Quá mong manh vô ngã và vô thường

Cần được bảo vệ, cứu chữa và cứu vớt

Bởi tự thân không bảo vệ nổi chính mình.

Cần một niềm tin, một điểm tựa để dựa vào.

Niềm tin ấy nơi con là chính Chúa.

Điểm tựa ấy con chọn là Chúa thôi.

Bởi con nhớ lời Thánh vịnh nhắc nhở:

“Kiếp phù sinh tháng ngày thật vắn vỏi

Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng

Chỉ một cơn gió thoảng là xong

Chốn xưa mình ở cũng không biết mình.” (Tv 103, 16-17)

 04.8.2021 (H Phương)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *