Hãy nhìn lên Thánh Giá

By TT. MTGXL

Thánh Tôma Aquinô nói rằng ngài đã học được từ Thánh Giá nhiều hơn là từ tất cả các sách thần học mà ngài đã đọc.

THÁNH GIÁ – CUỐN SÁCH SỰ SỐNG

Nếu bạn muốn biết Thiên Chúa, hãy nhìn lên Thánh Giá! Nếu bạn muốn yêu mến Thiên Chúa, hãy nhìn lên Thánh Giá! Nếu bạn muốn phụng sự Thiên Chúa hôm nay, hãy nhìn lên Thánh Giá! Nếu bạn muốn biết bạn là ai và giá trị của bạn, hãy nhìn lên Thánh Giá! Nếu bạn muốn biết làm thế nào Ngài cố gắng ngăn ngừa bạn khỏi nanh vuốt địa ngục, hãy nhìn lên Thánh Giá! Nếu bạn muốn biết Ngài sẽ giúp bạn cứu thoát linh hồn bất tử của bạn bao nhiêu, hãy nhìn lên Thánh Giá! Nếu bạn muốn biết cần phải tha thứ cho người khác bao nhiêu, hãy nhìn lên Thánh Giá! Nếu bạn muốn biết cần phải hành động để cứu vớt các linh hồn bao nhiêu, hãy nhìn lên Thánh Giá!

Nếu bạn muốn biết đức tin của bạn đòi hỏi bạn khiêm nhường, nghèo khó, bác ái, hiền lành và tất cả các nhân đức khác bao nhiêu, hãy nhìn lên Thánh Giá! Nếu bạn muốn biết tính không ích kỷ và lòng quảng đại là gì, hãy nhìn lên Thánh Giá! Nếu bạn muốn biết tính không ích kỷ của bạn cần phải đi bao xa, để mang người khác cho Chúa Kitô, hãy nhìn lên Thánh Giá!
Nếu bạn muốn hiểu sự cần thiết từ bỏ mình và khổ chế, hãy nhìn lên Thánh Giá! Nếu bạn muốn sống tốt lành, hãy nhìn lên Thánh Giá! Nếu bạn muốn chết tốt lành, hãy nhìn lên Thánh Giá!

Tý Linh chuyển ngữ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *