By TT.MTGXL


TÒA GIÁM MỤC XUÂN LỘC

210 HùngVương-Xuân Bình-Long Khánh

Đồng Nai-Việt Nam

ĐT:(0084)2513877256-Fax: (0084) 2513784053

Email :vptgmxl@gmail.com

_______________________________________

Số  :  203-2018/TGM

 

SẮC LỆNH

THÀNH LẬP HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC TẠI THẾ TRỰC THUỘC HỘI

 DÒNG MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC

       Tôi, Giuse Đinh Đức Đạo, nhờ ơn Thiên Chúa và do quyền Tòa Thánh, làm Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc,

 • Xét đơn xin đề ngày 03 tháng 08 năm 2018 của Nữ tu Anna Trần Thị Nguyệt, Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc;
 • Nhận thấy mục đích Tin Mừng và sự hoàn thiện đời sống Kitô hữu được cổ võ và đề cao ( x, Can. 298, 1)
 • Sau khi cầu nguyện và cân nhắc mọi hoàn cảnh;

        bằng sắc lệnh này,

QUYẾT ĐỊNH

 1. Thành lập “ Hiệp Hội Mến Thánh Giá Xuân Lộc Tại Thế ”. Hiệp Hội này trực thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc.
 2. Khích lệ hết thảy những ai say mến Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh theo linh đạo Dòng Mến Thánh Giá, gia nhập Hiệp Hội này, để tuy sống giữa đời nhưng thông phần thiêng liêng với Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc mà làm việc tông đồ và đưa tinh thần Kitô giáo vào các lãnh vực trần thế (x. Can. 298 § 1 & 303 ).
 3. Chính Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc sẽ chăm lo phổ biến, điều hành, và đồng hành cùng Hiệp Hội này sao cho trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa (x. Can.298 §1& 303).
 4. Sắc lệnh này có hiệu lực ngay khi được ấn ký.

      Nguyện xin Chúa Kitô Khổ Nạn và Phục Sinh, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Sầu Bi Bẩy Sự, tuôn đổ muôn ơn trên Hiệp Hội Mến Thánh Giá Xuân Lộc Tại Thế mới được thành lập hôm nay.

       Làm tại Xuân Lộc, Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm 2018

 

                                    Giuse Đinh Đức Đạo

                             Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc

Lm.Giuse Đoàn Xuân Linh      

           Chưởng Ấn     


                     HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC

    434 Nguyễn Ái Quốc, Kp.8, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai

    ĐT: + 84 (0251) 3881148 – 3885182

    Email: hdmtgxuanloc@gmail.com; vpdongmtgxl@yahoo.com.vn

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP NHÓM TÌM HIỂU

HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC TẠI THẾ

Kính gởi  :  Bà Tổng Phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc

 1. Tôi là (Tên thánh, Họ và tên ) ……………………………………………………..
 2. Ngày tháng năm sinh………………………………………………………………..
 3. Địa chỉ ………………………………………………………………………………
 4. Điện thoại …………………………Email…………………………………………
 5. Giáo xứ…………………………….Giáo phận……………………………………..
 6. Tôi xin gia nhập Nhóm Tìm Hiểu Hiệp Hội Mến Thánh Giá Xuân Lộc Tại Thế trực thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc. Tôi sẵn sàng dấn thân sống và loan báo Tin Mừng theo dấu chân Chúa Giêsu-Kitô, thực hành yêu thương, phục vụ và kiến tạo hạnh phúc trong gia đình cũng như  tại môi trường xã hội.

Tôi xin chân thành cám ơn Bà Tổng Phụ trách.

…………………..ngày……..tháng……năm………..

                             Ký tên


HỘI VIÊN MTG XUÂN LỘC TẠI THẾ GIỮ VIỆC ĐẠO ĐỨC HẰNG NGÀY

                (Trích Quy Chế Đ.3)

 1. Anh chị em Mến Thánh Giá Xuân Lộc Tại Thế tham dự Thánh Lễ hằng ngày khi có thể, và rước lễ, nhất là năng rước lễ thiêng liêng.
 2. Hằng ngày đọc kinh theo một trong ba phương thức dưới đây và kết thúc bằng lời kinh hướng về Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh. 
 3. Cử hành giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều theo sách “ Các Giờ Kinh Phụng Vụ” riêng hoặc chung.
 1. Đọc Kinh Sáng, Tối chung với gia đình.
 2. Đọc 5 kinh Lạy Cha vào buổi sáng và tối để kính nhớ Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu-Kitô.
 3. Mỗi hội viên Mến Thánh Giá Xuân Lộc Tại Thế dành một ít thời giờ hằng ngày để suy niệm về Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, và cuộc đời lữ thứ hy sinh hoặc cuộc đời đau khổ của Người.

DANH SÁCH CÁC NHÓM HỘI VIÊN HIỆP HỘI MTG TẠI THẾ XUÂN LỘC

 • Sĩ số Hội Viên hiện nay: 370
 1. Nhóm Hố Nai (Các Giáo xứ trong hạt)
 2. Các Nhóm không có Cộng đoàn (Thái An, Đại Lộ, Du Sinh, Đại Lộc)
 3. Giang Điền + Martin.
 4. Thuận Hòa
 5. An Bình
 6. Sao Mai
 7. Thánh Linh
 8. Bãi Dâu
 9. Thủy Giang
 10. Phú Hiệp
 11. Tân Phú
 12. Đăk Lua
 13. Trà Cổ

Chị TPT  Anna giới thiệu Hiệp Hội MTG Tại Thế Xuân Lộc 15-09-2018

Chị Maria Clara Trần Thị Sâm – Đại Diện Hiệp Hội MTG Tại Thế Xuân Lộc.

Các Cảm Tình Viên ngày giới thiệu Hiệp Hội MTG Tại Thế Xuân Lộc.

Hội Viên Nhóm Bãi Dâu

                              Hội viên nhóm Phú Hiệp