Ngày Gia Nhập HH Mến Thánh Giá Xuân Lộc Tại Thế Tại Giáo Xứ Phú Hiệp- Chúa Nhật 14/4/2019
Chia sẻ,Hội Dòng mtgxuanloc 22 Tháng Tư, 2019

By TT. MTGXL Chúa Nhật  ngày 14/04/2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Hiệp, có 33 anh chị em của hai Giáo Xứ Tân Phú và Phú Hiệp đã chính[...]

Hoạt Động Mục Vụ Tông Đồ Của Các Chị Em Cộng Đoàn Thuận Hòa
Hội Dòng mtgxuanloc 13 Tháng Tư, 2019

By TT. MTGXL Tại Giáo Xứ Thuận Hòa, chị em tham gia hoạt động Mục Vụ Tông Đồ như Trao Mình Thánh Chúa Dạy Giáo Lý Giúp Các Ca đoàn[...]

Bảo vệ: Tuần Kinh lý Cộng Đoàn Tân Phú -Cộng Đoàn Phú Hiệp Ngày 02-06/04/ 2019
Hội Dòng mtgxuanloc 12 Tháng Tư, 2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: Thông Tin Tháng 04
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 6 Tháng Tư, 2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: Chị TPT Anna Trần Thị Nguyệt kinh lý Cộng đoàn Mỹ Động 23-25/03/2019
Hội Dòng mtgxuanloc 31 Tháng Ba, 2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]